Rapportages

Een managementrapportage, een rapportage voor de bank of rapportages voor diverse afdelingen. Binnen een onderneming hebben alle belanghebbende behoefte aan andere informatie om de juiste beslissingen te maken. Hierbij is het belangrijk dat ieder de juiste cijfers tot zijn of haar beschikking heeft en hieruit ook kan opmaken welke stappen ondernomen moeten worden om het resultaat te verbeteren. We helpen je bij MX-Finance graag met het opzetten van rapportages voor jouw onderneming. Laten we hiervoor samen de mogelijkheden bespreken.

Het sturen op cijfers in plaats van onderbuikgevoel is een wens die veel ondernemers hebben. Door de dagelijks werkzaamheden wordt hier echter vaak niet veel tijd aan besteed. Wij ondersteunen je organisatie met het opzetten van managementrapportages met informatie die daadwerkelijk noodzakelijk is voor jou als ondernemer of die noodzakelijk is voor de stakeholders.

© 2021 MX Finance. Website door AddMark